کتاب پروگرمینگ مغز (نسخه PDF)

هنوزم دیرنیست نقطه ی آغاز تحولت رو دریاب   22 آچار کاربردی برای پروگرام کردن ( برنامه پذیر کردن مغز)…

0
48,000 تومان

کتاب پروگرمینگ مغز (نسخه چاپی)

22 آچار کاربردی برای پروگرام کردن ( برنامه پذیر کردن مغز)

کتابی فوق العاده کاربری برای افرادی که در کوشش توسعه و بهبود فردی خود هستند و می خواهند از یک خود موجودی تبدیل

شوند به یه خود مطلوبی .

حاصل سالها تجربه و ماهها تلاش نویسنده برای نگارش ، ما حاصل و چکیده ی آن کتاب حار می باشد

0
125,000 تومان